Cena wody i ścieków bez zmian

Mosińskie TBS Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z ogłoszonymi przez Aquanet S.A. w dniu 02.01.2018 r. taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, cena dostarczania wody i odprowadzania ścieków pozostaje na poziomie z roku 2017 i wynosi:

  • dostarczenie wody - 4,78 zł/1 m3
  • odprowadzenie ścieków - 9,50 zł/1 m3
  • opłata stała miesięczna - 1,05 zł/mieszkanie.