Segregacja śmieci po nowemu

Mosińskie TBS Sp. z o.o. informuje, że od 01.01.2018 r. weszły w życie przepisy zgodnie z którymi ze wszystkich gromadzonych odpadów będziemy selekcjonować również bioodpady, czyli m.in. resztki kuchenne, ale bez tych, pochodzenia zwierzęcego.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina, do zbierania segregowanych odpadów  służą pojemniki oznaczone kolorami:

niebieski - „Papier”: przeznaczone do odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury;
- żółty - „Metale i tworzywa sztuczne”: przeznaczone do odpadów metalowych, w tym  opakowań z metali, z tworzyw sztucznych i wielomateriałowych;
- zielony - „Szkło”: przeznaczone do odpadów ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe), w tym opakowania ze szkła;
- brązowy -„Bio”: przeznaczone do regregacji resztek kuchennych, ale bez pochodzenia zwierzęcego.

W każdym boksie śmietnikowym, oprócz pojemników na odpady zmieszane znajduje się pojemnik w kolorze brązowym opisany "Bio". Do pojemnika tego wrzucamy odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), resztki jedzenia (ale bez pochodzenia zwierzęcego), skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty.

Dla przypomnienia poniżej przedstawiamy w jaki sposób winno się segregować odpady: