O firmie

Rada Miejska w Mosinie uchwałą Nr XII/108/99 z dnia 27 maja 1999 r. utworzyła Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie. Gmina Mosina jako jedyny wspólnik wniosła kapitał zakładowy spółki w wysokości 3.104.000 zł jako wkład niepieniężny w postaci nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosno, gmina Mosina, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 83/12 o obszarze 2.49.62 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 21489 Sądu Rejonowego w Śremie, o wartości 3.104.000 zł. Akt założycielski w formie aktu notarialnego został sporządzony w dniu 07.10.1999 r.

W dniu 04.11.1999 r. aktem notarialnym został przekazany w/w aport i fizycznie wniesiony do spółki.

Wpis do rejestru handlowego Spółka uzyskała na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy - Rejestrowy w dniu 24.01.2000 r. i od tej daty rozpoczęła się działalność spółki jako podmiotu gospodarczego prawa handlowego.

W połowie 2001 roku Mosińskie TBS Sp. z o.o. oddało do użytku pierwsze trzy budynki mieszkalne wielorodzinne z 44 mieszkaniami przy ul. Bocznej nr 39, 41 i 41A w Krośnie.

W październiku 2003 roku oddano do użytku kolejne trzy budynki mieszkalne wielorodzinne z 48 mieszkaniami przy ul. Bocznej nr 37, 37A i 39A w Krośnie.

Kolejny etap budowy osiedla Mosińskiego TBS Sp. z o.o. składał się z dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 30 mieszkaniami i 2 lokalami usługowo – handlowymi przy ul. Bocznej nr 33 i 35 w Krośnie. Oddanie do użytku budynków nastąpiło w styczniu 2006 r.

W lipcu 2008 r. zrealizowany został IV etap budowy osiedla Mosińskiego TBS Sp. z o.o. składający się z trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 48 mieszkaniami pry ul. Bocznej nr 31, 31A i 33A w Krośnie.

W chwili obecnej zasoby mieszkaniowe Mosińskiego TBS Sp. z o.o. składają się ze 170 mieszkań o łącznej powierzchni 8288,8 m2, oraz 2 lokali usługowo – handlowych o łącznej powierzchni 76,4 m2.

Osiedle Mosińskiego TBS Sp. z o.o. położone jest ok. 200 m od granic administracyjnych miasta Mosina. O atrakcyjności położenia świadczyć mogą dobrze rozbudowana infrastruktura techniczna (woda, prąd gaz kanalizacja sanitarna i deszczowa wybudowane w drogach otaczających osiedle), jak również bliskość od osiedla Mosińskiego TBS szkoły podstawowej (ok. 500 mb), przedszkola (ok. 500 mb), kościoła (ok. 500 mb), a przede wszystkim, bliskość miasta Mosina (ok. 2500 mb do centrum). Ponadto bardzo dużym walorem położenia osiedla Mosińskiego TBS Sp. z o.o. jest bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Dojazd do Poznania zapewniają: linia kolejowa Poznań – Wrocław ze stacją w Mosinie oraz linia autobusowa podmiejska nr 101.

 

 

Właściciel Spółki

Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. powstało w 1999 r.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Mosina.

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący: Zygmunt Kmiecik

Członek Rady: Magdalena Majchrzak

Czlonek Rady: Elżbieta Mikołajczak

 

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu: Norbert Kacprzak